Cyfleoedd Cyfredol

Beth yw Engage Cymru?

Engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae Engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.

Cyfleoedd Cyfredol

Ymddiriedolwyr Engage

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, yn dymuno penodi ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd sefydledig ac ymroddgar ym mis Tachwedd 2019. Mae’r Bwrdd, sy’n cyfarfod bob chwarter, yn cynnwys 15 o aelodau.

Hoffem dderbyn ceisiadau gan unigolion (gan gynnwys artistiaid gweithredol) sydd â gwybodaeth ac arbenigedd ym maes addysg celfyddydau gweledol ac addysg orielau. Yn benodol, rydym ni’n dymuno cael ceisiadau gan gydweithwyr yng Nghymru, yr Alban neu un o ranbarthau Lloegr (y tu allan i Lundain).

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol, yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Eleni mae Engage ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn lansio Gwobr flynyddol newydd i ddathlu cyflawniad oes cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 i wario yn ôl eu dymuniad.

Dyddiad cau enwebiadau: Dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Pwy yw Engage Cymru?

Caiff engage Cymru ei redeg gan:

Angela Rogers, Cydlynydd Datblygu engage Cymru Ffôn: 01834 870121 / cymru@engage.org

Engage

Engage yw’r brif gymdeithas broffesiynol ym maes addysg orielau gydag o ddeutu 900 o aelodau yn y DU a thramor. Mae Engage yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac yn derbyn cyllid gan Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru a nifer o ymddiriedolaethau a sefydliadau.