FacebookFacebook
Engaging with older people - Cymraeg

2010-11

Yn ystod 2010 a 2011, bu engage Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda:

Gwasanaeth Celfyddydau a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych; Llyfrgell a Chanolfan Celfyddydau’r Rhyl; Canolfan Grefft Rhuthun a chyfranogwyr hŷn yn dioddef o ddementia, ynghyd â’u gofalwyr teuluol. Artist y prosiect oedd Jan Gardner.
Astudiaeth achos i ddilyn

Gwasanaeth Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor Sir y Fflint; Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles; preswylwyr Llys Eleanor Xtra Care Housing a Theatr Clwyd. Artist y prosiect oedd Felicity Owens.
Astudiaeth achos i ddilyn

Dysgu Gydol Oes Cyngor Bwrdeistref Sir Merthyr Tudful, Mentro Allan, Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Cyfarthfa, Cymdeithas Alzheimers (cangen Merthyr Tudful). Roedd cyfranogwyr yn cynnwys pobl hŷn a ddynodwyd gan Gymdeithas Alzheimers Merthyr, ynghyd â’u ‘cyfeillion’. Artist y prosiect oedd Alice Briggs.
Astudiaeth achos i ddilyn

Cyngor Sir Penfro drwy’r Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn, Fforwm 50+ Sir Benfro, Oriel Y Parc, Tyddewi, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,  Ysgol Dewi Sant. Artist y prosiect oedd Helen Astley.
Lawrlwytho astudiaeth achos

Lawrlwytho’r adroddiad ymchwil llawn.

 

Engaging with older people - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA