Home > Projects > Older people, arts and health > Arts and Health - Cymraeg > Penparcau Progressive Action Group
FacebookFacebook
Arts and Health - Cymraeg

Penparcau Progressive Action Group

Bu engage Cymru, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a Chymunedau yn Gyntaf Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth i ddyfeisio a chyflenwi prosiect cyfranogol gyda Grŵp Gweithredu Blaengar Penparcau, grŵp o oedolion yn gwella o strôc ac yn byw gyda nifer o anableddau.

Oriel ffotograffau

Roedd agwedd gymdeithasol y prosiect yr un mor bwysig â datblygu eu sgiliau creadigol. Gan weithio gyda thiwtoriaid o Ganolfan y Celfyddydau, datblygodd y grŵp sgiliau newydd mewn ffotograffiaeth, cerameg a thecstilau gyda’r bwriad o ddatblygu’r rhain ymhellach y tu hwnt i gyfnod y prosiect.

Creodd y grŵp sioe a ddangoswyd yng Nghanolfan y Celfyddydau ym mis Chwefror 2013. O ganlyniad i’w hagwedd ‘gallaf ei wneud e’ ysbrydoledig i ddysgu sgiliau heriol newydd, dyfarnwyd Gwobr Gwanwyn Age Cymru i’r grŵp mewn seremoni glodfawr ar 8 Chwefror 2013.

Cyhoeddir adroddiad llawn am y prosiect hwn yma maes o law.

PPAG

 

Penparcau Progressive Action Group project

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA