Home > Projects > Young people > Engaging with young people in Wales - Cymraeg > Engaging with the Welsh Baccalaureate Cymraeg
FacebookFacebook
Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Engaging with the Welsh Baccalaureate Cymraeg

Gyda Chymhwyster Bagloriaeth Cymru yn debygol o fod yn nodwedd barhaol yn system addysg Cymru a 70,000 o fyfyrwyr rhwng 14 a 19 oed yng Nghymru’n  astudio ar gyfer y cymhwyster, trefnodd engage Cymru ddwy seminar hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ystod 2012. Roedd y digwyddiadau hyn, a drefnwyd ar y cyd rhwng Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi ac Oriel Mostyn, Llandudno, yn canolbwyntio ar sut y gall orielau gyfrannu at y Fagloriaeth drwy gynnig rhaglenni a gweithgareddau perthnasol. Mae cydrannau allweddol o’r Fagloriaeth, gan gynnwys ‘Cymru, Ewrop a’r Byd’ yn arbennig o berthnasol i orielau yng Nghymru. Roedd y seminarau’n cynnwys cyflwyniadau gan Gydlynwyr Bagloriaeth Cymru o Gydbwyllgor Addysg Cymru a White Rook Projects. Helpodd y seminarau staff yr orielau ac artistiaid i ddeall sut i addasu rhaglenni addysg cyfredol a’u gwneud yn berthnasol i gwricwlwm y Fagloriaeth.

"[roedd y seminar yn cynnig] ... arweiniad clir a chryno i’r Fagloriaeth ynghyd â’r gallu i greu rhwydweithiau newydd i gael rhagor o wybodaeth a dealltwriaeth a chyflenwi Bagloriaeth Cymru.”

Darllenwch ragor am y seminarau a lawrlwytho adnoddau ar y dudalen digwyddiadau.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â cymru@engage.org. Bydd rhagor o fanylion ar gael yma maes o law.

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA