FacebookFacebook
Arts and Health - Cymraeg

Wired!

Prosiect partneriaeth rhwng engage Cymru, Oriel Myrddin, Gofal Celf, Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl a’r artist Julia Griffiths-Jones. Gweithiodd oedolion sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac sy’n gwella o broblemau iechyd meddwl am ddeg wythnos yn cynllunio ac yn creu cerfluniau rhyfeddol o wifren a gweithiau celf yn tynnu ar themâu’r arddangosfeydd yn yr oriel. Creodd y grŵp eu harddangosfa eu hunain a ddangoswyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Cafwyd llawer o ganlyniadau ac effeithiau cadarnhaol yn sgil y prosiect hwn. Mae un cyfranogwr nawr yn gweithio gydag Oriel Myrddin yn wirfoddol fel technegydd cynorthwyol. Gwnaeth llawer o’r cyfranogwyr sylwadau am werth y prosiect i’w lles.

"I bobl â phroblemau iechyd meddwl, gall y dychymyg fod yn beth peryglus. Ond roedd gweithio gyda gwifren a bod mewn grŵp fel hwn yn ei wneud yn lle diogel i ddychmygu, roedd yn canolbwyntio’r egni”
- Cyfranogwr

Gallwch ddarllen mwy am y prosiect ar y Blog Wired! http://wiredorielmyrddin.wordpress.com/

 Bydd adroddiad llawn o’r prosiect yn cael ei gyhoeddi yma maes o law.

Wired

Cyfranogwr yn gweithio gyda gwifren

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA