FacebookFacebook
Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Oedolion ifanc sy n Ofalwyr

Yn ystod 2012-2013 mae engage Cymru wedi peilota dau brosiect oriel strategol gydag oedolion ifanc sy’n ofalwyr. Yr amcanion fu datblygu cyfleoedd creadigol a chymdeithasol i ofalwyr, yn ogystal â helpu i adeiladu gallu orielau i weithio gyda chynulleidfaoedd newydd. Bydd canlyniadau dysgu’r prosiect yn helpu i ddatblygu Strategaethau Gofalwyr yng Nghymru.

Yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd, bu gofalwyr ifanc yn gweithio gyda’r artist / animeiddiwr Gerald Conn i ddod â lluniau o gasgliad parhaol yr Amgueddfa’n fyw drwy animeiddio. Caiff y gwaith animeiddio ei ddangos ochr yn ochr â’r darnau gwreiddiol yn yr orielau yn ddiweddarach eleni. Bydd  rhagor o fanylion yma yn fuan.

Bu Oriel Davies a’r artist Blue MacAskill yn gweithio gyda gofalwyr ifanc ym Mhowys drwy amrywiaeth o gyfleoedd wedi’u hanelu at gynyddu eu hyder a’u sgiliau creadigol, gan gynnwys creu gweithiau celf wedi’u hysbrydoli gan yr Artist Preswyl Antonia Dewhurst a’i phrosiect 'Tŷ Unnos'; ymweld ag orielau eraill; cyfrannu at drafodaethau gydag artistiaid yn y digwyddiad Porthol Gwe Analog, ymweld ag oriel Blue yn ogystal â datblygu sgiliau lluniadu bywyd.

Oriel ffotograffau

Bydd astudiaethau achos i’w gweld yma yn fuan.


 

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA