Home > Projects > Older people, arts and health > Arts and Health - Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook
Arts and Health - Cymraeg

Y Celfyddydau ac Iechyd

Yn 2012-2013 cynhaliodd engage Cymru ddau brosiect celf weledol a lles oedd â’r nod o wella lles y grwpiau targed, gan geisio newid canfyddiadau o iechyd meddwl a gallu, a helpu orielau ac artistiaid i gynyddu eu gallu a’u harbenigedd i weithio gyda chynulleidfaoedd newydd.

Gweithiodd engage Cymru mewn partneriaeth gydag Oriel Myrddin, Gofal Celf a’r artist Julia Griffiths-Jones ochr yn ochr ag oedolion yn gwella o broblemau iechyd meddwl yn Sir Gaerfyrddin a gynhyrchodd arddangosfa ryfeddol o gerflunwaith gwifren a ddangoswyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Yn ogystal arweiniodd Canolfan Celfyddydau Aberystwyth brosiect gyda Grŵp Gweithredu Blaengar Penparcau sy’n grŵp o oedolion yn gwella o strôc ac yn byw gydag amrywiaeth o anableddau.

Roedd y ddau brosiect yn amlygu anghenion cymdeithasol a dyheadau creadigol y grwpiau gan ganolbwyntio ar yr hyn yr oedd y cyfranogwyr yn gallu ei gyflawni, yn hytrach na’r hyn na allen nhw ei wneud. Roedd y ddau brosiect yn ymateb i bwyntiau gweithredu allweddol yng Nghynllun Gweithredu’r Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Cyngor Celfyddydau Cymru a Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru.

Bydd adroddiadau gwerthuso’r astudiaethau achos ar gael yn fuan

Wired!

Prosiect gan Oriel Myrddin, Gofal Celf ac engage Cymru wedi’i anelu at herio canfyddiadau o iechyd meddwl.

Grŵp Gweithredu Blaengar Penparcau

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a arweiniodd y prosiect hwn gyda grŵp o oedolion sy’n gwella o strôc ac yn byw gydag amrywiaeth o anableddau.
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA