Home > Projects > Young people > Engaging with young people in Wales - Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook
Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Ymgysylltu â phobl ifanc yng Nghymru

Mae engage Cymru wedi bod yn gweithio ar draws Cymru i ddatblygu ymarfer gorau i ymgysylltu â phobl ifanc anodd eu cyrraedd, gan gynnwys prosiectau oriel gyda gofalwyr ifanc a phobl ifanc NEET (nad ydyn nhw mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth) neu sydd mewn perygl o hynny. Bydd y gwersi a ddysgir o’r prosiectau hyn yn helpu i ddatblygu prosiectau cyfredol engage Cymru gydag orielau a phobl ifanc.

Cyrraedd y Nod

Prosiectau engage gyda phobl ifanc mewn perygl.

Gweithio gydag Oedolion Ifanc sy n Ofalwyr

Mae engage Cymru wedi bod yn rhedeg prosiectau gydag Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr ers 2012

Gweithio gyda Bagloriaeth Cymru

Annog orielau i weithio gyda Chymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA