Cyfleoedd Cyfredol

Beth yw Engage Cymru?

Engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae Engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.

Cyfleoedd Cyfredol

Dyfodol addysg orielau a’r celfyddydau gweledol

Ymunwch ag Engage ac Engage Scotland yn y digwyddiad datblygu proffesiynol dwys hwn i addysgwyr oriel a chelfyddydau gweledol lefel uwch ac ar ganol eu gyrfa, dan ofal Dundee Contemporary Arts (DCA), V&A Dundee a Hospitalfield, Arbroath

Pwy yw Engage Cymru?

Caiff engage Cymru ei redeg gan:

Angela Rogers, Cydlynydd Datblygu engage Cymru Ffôn: 01834 870121 / cymru@engage.org

Engage

Engage yw’r brif gymdeithas broffesiynol ym maes addysg orielau gydag o ddeutu 900 o aelodau yn y DU a thramor. Mae Engage yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac yn derbyn cyllid gan Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru a nifer o ymddiriedolaethau a sefydliadau.