Cymraeg

Beth yw Engage Cymru?

Engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae Engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.

Ceir rhagor o wybodaeth am ymuno yma.

Darllenwch am ein prosiectau yma.


Children's art week - child with painty fingers

Wythnos Celf i Blant 2019
8 – 16 Mehefin 2019

Cynhelir Wythnos Celf i Blant ar draws y DU rhwng dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 16 Mehefin 2019.

Mae Wythnos Celf i Blant ar agor i leoliadau o bob math a maint ddyfeisio a chofrestru digwyddiadau yn y celfyddydau gweledol i blant a theuluoedd – o amgueddfeydd ac orielau, llyfrgelloedd, neuaddau cymunedol ac ysgolion, i artistiaid a gwneuthurwyr unigol.

Mae’n gyfle gwych i annog teuluoedd, plant a phobl ifanc i ymweld â lleoliadau lleol a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, creadigol na fyddant o bosib wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen – yn enwedig grwpiau a allai fod yn newydd i’ch lleoliad. Yn 2018 cymerodd dros 14,000 ran yn Wythnos Celf i Blant ar draws y DU. Roedd 58% o’r cyfranogwyr yn eu gweithgaredd yn ymweld am tro cyntaf â’r lleoliadau, ac roedd 40% o’r cyfranogwyr yn gynulleidfaoedd cwbl newydd i’r celfyddydau.

Bydd y 40 lleoliad, artist neu wneuthurwr unigol cyntaf i gofrestru digwyddiadau’n derbyn £50 o gyllid cychwynnol i gefnogi eu digwyddiad. Caiff yr holl ddigwyddiadau a gofrestrir adnoddau i helpu i gynllunio a hyrwyddo eu gweithgareddau, cymorth gyda chyhoeddusrwydd a sticeri Wythnos Celf i Blant i’w dosbarthu ar y dydd.

Ewch i www.childrensartweek.org.uk i gael gwybodaeth ac adnoddau i helpu i gynllunio eich digwyddiadau. Bydd cofrestru’n agor ddydd Mawrth 23 Ebrill 2019 ac ar agor tan ddydd Gwener 24 Mai 2019.

Caiff Wythnos Celf i Blant ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol Addysg Orielau, a chaiff gefnogaeth yn 2019 gan Gymdeithas y Celfyddydau ac Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte.


Gwahoddiad i Leoliadau: Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2020

Mae Engage yn falch i gyhoeddi bod ceisiadau bellach ar agor i leoliadau sy’n dymuno cynnal Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2020.

Dyddiad cau ymgeisio: 10am ddydd Iau 6 Mehefin 2019

Gwahoddir orielau, amgueddfeydd a lleoliadau celfyddydau gweledol ar draws y Deyrnas Unedig i gyflwyno cynigion i gynnal Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt (ARMA) 2020, sydd werth £15,000. Yn 2020 bydd y Wobr yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. Mae’r Wobr yn cyllido artist (neu artistiaid) i ddyfeisio a chyflawni prosiect sy’n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc. Y gobaith yw y bydd deilliant fel arddangosfa, perfformiad, comisiwn celf neu rannu cyhoeddus. Bydd £3,750 arall ar gael i’r sefydliad cynnal i dalu costau.

Gwahoddir ceisiadau gan sefydliadau â phrofiad o weithio gydag artistiaid ar brosiectau cyfranogol neu raglenni addysg a dysgu, a sefydliadau heb fawr o brofiad y byddai hwn yn gyfle da iddynt ddatblygu gwaith yn y maes hwn.

I gyflwyno cais i gynnal Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2020, cwblhewch y ffurflen gais yn llawn a’i chyflwyno drwy ebost i info@engage.org erbyn 10am ddydd Iau 6 Mehefin 2019. Defnyddiwch y llinell pwnc ‘ARMA 2020 Host Organisation Application’.

Cefndir

Sefydlwyd ARMA er cof am yr artist Alexandra Reinhardt gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Max Reinhardt. Mae Engage wedi rhedeg y wobr ers 2012.

Cwblhaodd yr artist Lindsey Mendick ARMA 2018 yn The Turnpike, Leigh; Alison Carlier ARMA 2016 yn aspex, Portsmouth; Anne Harild, ARMA 2015 yn the Bluecoat, Lerpwl; yn 2014, gweithiodd Maria Zahle yn New Walk Museum and Art Gallery, Caerlŷr ac yn 2013, roedd Elpida Hadzi-Vasileva yn mima, Middlesbrough Institute of Modern Art. I gael rhagor o wybodaeth am ARMA 2013–2018 gweler: www.engage.org/arma

I gael rhagor o wybodaeth am ARMA 2013–2018 gweler: www.engage.org/arma


Pwy yw Engage Cymru?

Caiff engage Cymru ei redeg gan:

Angela Rogers, Cydlynydd Datblygu engage Cymru
Ffôn: 01834 870121
cymru@engage.org