Creu 1 2 3 / Create 1 2 3

Use our Create 1 2 3 leaflets to create works of art from home. Use materials from around the house to enjoy creating works of art with your family. Share your creations with us on our social media platforms!

Art and craft packs will be available to order via the Gwynedd Library Service’s Click and Collect or Home Delivery service (limited amount available — first come first served)


Defnyddiwch ein taflenni Creu 1 2 3 i greu gweithiau celf o gartref. Defnyddiwch ddeunyddiau o amgylch y ty i fwynhau creu gweithiau celf gyda’ch teulu. Rhannwch eich creadigaethau gyda ni ar ein cyfryngau cymdeithasol!

Bydd pecynnau celf a chrefft ar gael i’w harchebu drwy wasanaeth clic a chasglu neu gludo i’r cartref Gwasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd (nifer cyfyngedig ar gael — cyntaf i’r felin)

This event is open to the public.