Dylunio Cit Pêl-droed – Design a Football Kit

Dylunio Cit Pêl-droed
Am ddim!

Mae’r holl weithgareddau dros yn rhai i deuluoedd alw heibio, a rhaid i oedolyn aros gyda’r plant.

Oriel 2
Tŷ Pawb,
Market St.
Wrexham
LL13 7BY

Design a Football Kit
Free!

All activities are family drop-ins, and children must be accompanied by an adult.

Gallery 2
Tŷ Pawb,
Market St.
Wrexham
LL13 7BY

This event is open to the public.