Bwrsariaethau Cynhadledd Engage Cymru

Mae tri lle ar gael gyda chyllid bwrsariaeth i ymarferwyr creadigol llawrydd o Gymru ym maes addysg orielau neu’r celfyddydau gweledol fynd i Gynhadledd Engage 2019.

Bydd cyllid y fwrsariaeth yn talu am docyn i’r Gynhadledd a bydd hefyd yn cynnig hyd at £250 at gostau teithio/llety. Nid oes rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau cyfredol o Engage.

Rhoddir blaenoriaeth i aelodau o Engage, myfyrwyr, pobl na fyddent yn gallu dod fel arall, a’r rheini nad ydynt wedi derbyn bwrsariaeth gan Engage o’r blaen. Rydym ni’n croesawu’n arbennig geisiadau am fwrsariaethau gan ymgeiswyr anabl a Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig gan eu bod ar hyn o bryd heb gynrychiolaeth ddigonol ymhlith cynrychiolwyr cynhadledd Engage. Bydd disgwyl i’r sawl sy’n derbyn y bwrsariaethau fynychu’r Gynhadledd gyfan a llunio adroddiad adborth cryno a gaiff ei gyhoeddi ar wefan Engage Cymru www.engagecymru.org.uk 

Sut mae ymgeisio

I gael eich ystyried, anfonwch ebost at Angela Rogers, Cydlynydd Engage Cymru, cymru@engage.org, erbyn 10:00 am ar 23 Medi 2019, gyda’r manylion canlynol:

  • Eich enw
  • Paragraff byr yn nodi pam fod gennych chi ddiddordeb yn y cyfle hwn a sut mae’n cyd-fynd â’ch ymarfer ehangach.
  • CV cyfredol

Nodwch y bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael cynnig cyfraddau Archebu Cynnar yn dilyn y dyddiad cau.

Caiff Bwrsariaethau Engage Cymru eu cyllido gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.