Fantastical Worlds & Creatures // Bydoedd a Chreaduriaid Rhyfeddo

Drawing games and collage work creating new visual worlds and creatures, inspired by Britain and beyond.

Materials

 • Multiple sheets of paper
 • Coloured felt tips/pencils
 • Pencil
 • Rubber
 • Scissors
 • Pritt stick

We are delivering this workshop as part of Children’s Art Week #GetKidsCreating

After registering you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

We are delivering this session free of charge but if you wish to make a donation you can do so by following these links:

Our online programme is funded by the Community Foundation in Wales and the Moondance Foundation. We are supported by the Arts Council of Wales.

#Coronavirus Resilience Fund #ChangingLivesTogether.

Disclaimer: By taking part in our online programme you are agreeing to the terms of our Privacy Policy


Gemau tynnu lluniau a gwaith gludwaith i greu bydoedd a chreaduriaid gweledol newydd a ysbrydolir gan Brydain a’r byd tu hwnt.

Bydd angen y canlynol ar gyfranogwyr

 • Dalenni papur amrywiol
 • Pinnau ffelt/pensiliau lliw
 • Pensil
 • Rwber
 • Siswrn
 • Ffon glud

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn ebost o gadarnhad, fydd yn cynnwys gwybodaeth ar sut i ymuno â’r sesiynau.

Rydym yn cyflwyno’r sesiwn yma am ddim, ond os hoffech wneud cyfraniad ariannol, gellir gwneud trwy ddilyn y dolenni isod.

Cyllidir ein rhaglen ar-lein gan y Sefydliad Cymunedol a Sefydliad Moondance. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn ein cefnogi.

Ymwadiad: Trwy gymryd rhan yn ein rhaglen ar-lein rydych yn cytuno gyda thelerau ein Polisi Preifatrwydd

This event is open to the public.