How Ya Doing? Winter Artists Wellbeing Programme | Sut Mae’n Mynd Gaeaf Rhaglen Llesiant Artistiaid

Rhannu – Share 

Cymorth Cymheiriaid Creadigol | Creative Peer Support

Galwch heibio ein sesiynau cymorth cymheiriaid creadigol wythnosol i artistiaid llawrydd.

Drop into our weekly creative peer support sessions for freelance artists.

Archebwch yma | Book here

Cynulliadau Artistiaid – Ym mhob sesiwn mae artistiaid yn ymgasglu i rannu, cysylltu a chreu. Ymunwch â digwyddiad yn eich ardal leol neu deithio i ran newydd o Gymru i gyfarfod ag artistiaid eraill. Gan weithio mewn partneriaeth gyda chyrff a thimau celfyddydau lleol, caiff pob cynulliad ei hwyluso’n llyfn gan artistiaid lleol fydd yn ein hudo ac yn ein hysbrydoli!

Artist Gatherings – Each season artists gather to share, connect and create. Join an event in your local area or travel to a new part of Wales to meet other artists. Working in partnership with local arts organisations and teams, each gathering will be gently facilitated by local artists who will weave some magic to inspire us!

17 February

Parc Penallta, Caerphilly 2-5pm Archebwch yma | Book here

Aros – Pause

Dilynwnch ni | Follow us Instagram @wahwncymru #arospause