Mid Wales Area Group meeting

The meeting will focus on diversifying the workforce and widening participation in gallery education.

Sarah Mair Hughes of Creative & Cultural Skills Cymru will introduce the Cultural Ambition programme and they’ll be an opportunity to participate in a practical artist-led activity.

Area Group meetings are free for members and £5 for non-members. Light refreshments will be available.

Find out more about becoming an Engage member.


Grŵp Ardal Canolbarth Cymru cyfarfod

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar amrywio’r gweithlu ac ehangu cyfranogiad mewn addysg orielau.

Bydd Sarah Mair Hughes o Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru yn cyflwyno rhaglen yr Uchelgais Diwylliannol a bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymarferol dan arweiniad artist lleol.

Mae’r cyfarfodydd Grŵp Ardal am ddim i aelodau, ac yn £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod Engage.