Mid Wales Area Group meeting

In response to the latest government guidance relating to COVID-19 (or Coronavirus), this event has been postponed.

If you would like to receive notice of when the event will be rescheduled, please complete the booking form below.

The meeting will focus on diversifying the workforce and widening participation in gallery education.

Sarah Mair Hughes of Creative & Cultural Skills Cymru will introduce the Cultural Ambition programme and they’ll be an opportunity to participate in a practical artist-led activity.

Area Group meetings are free for members and £5 for non-members. Light refreshments will be available.

Find out more about becoming an Engage member.


Grŵp Ardal Canolbarth Cymru cyfarfod

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar amrywio’r gweithlu ac ehangu cyfranogiad mewn addysg orielau.

Bydd Sarah Mair Hughes o Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru yn cyflwyno rhaglen yr Uchelgais Diwylliannol a bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymarferol dan arweiniad artist lleol.

Mae’r cyfarfodydd Grŵp Ardal am ddim i aelodau, ac yn £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod Engage.