North Wales Area Group meeting

The meeting will focus on widening participation in galleries and the visual arts and include presentations from local and North Wales based organisations.

Further details to follow.

Area Group meetings are free for members and £5 for non-members. Light refreshments will be available.

Find out more about becoming an Engage member.


Grŵp Ardal Gogledd Cymru cyfarfod

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar ehangu cyfranogiad mewn orielau a’r celfyddydau gweledol ac yn cynnwys cyflwyniadau gan gyrff lleol a thrwy ogledd Cymru.

Rhagor o fanylion i ddilyn.

Mae’r cyfarfodydd Grŵp Ardal am ddim i aelodau, ac yn £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod Engage.