South Wales Area Group meeting

The meeting will focus on diversifying the workforce and widening participation in gallery education.

Jo Esposti from Creative & Cultural Skills Cymru will introduce the Cultural Ambition programme, and we’ll learn about the Glynn Vivian Art Gallery Artist Associates programme which is successfully building partnerships with harder to reach groups in the community, as well as an opportunity to meet Fusion Coordinators.

Area Group meetings are free for members and £5 for non-members. Light refreshments will be available.

Find out more about becoming an Engage member.


Grŵp Ardal De Cymru cyfarfod

Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Cwmbran Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar amrywio’r gweithlu ac ehangu cyfranogiad mewn addysg orielau.

Bydd Jo Esposti o Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru yn cyflwyno rhaglen yr Uchelgais Diwylliannol, a byddwn yn dysgu am raglen Artistiaid Cyswllt Oriel Gelf Glynn Vivian sy’n meithrin perthynas yn llwyddiannus gyda grwpiau anodd eu cyrraedd yn y gymuned, yn ogystal â chyfle i gyfarfod â Chydlynwyr Fusion.

Mae’r cyfarfodydd Grŵp Ardal am ddim i aelodau, ac yn £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod Engage.