WAHWN Mid Wales network meeting

In partnership with Artworks Cymru

WAHWN Network meetings are open and free to attend. They offer a great opportunity for arts and health professionals to come together, network, hear about sector updates and share new initiatives. 

This meeting will be held in partnership with Artworks Cymru and include a presentation from Mess up the Mess Theatre Company on their successful Well Iawn programme.


Cyfarfod Rhwydwaith y Canolbarth WAHWN mewn partneriaeth gydag Artworks Cymru

Mae mynediad am ddim ac agored i gyfarfodydd Rhwydwaith WAHWN. Maen nhw’n gyfle gwych i weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau ac iechyd ddod at ei gilydd, rhwydweithio, rhannu a chlywed y newyddion diweddaraf am y sector a mentrau newydd.

Cynhelir y cyfarfod hwn mewn partneriaeth ag Artworks Cymru a bydd yn cynnwys cyflwyniad gan Gwmni Theatr Mess up the Mess ar eu rhaglen lwyddiannus Well Iawn.

WAHWN, the Wales Arts Health & Well-being Network, is coordinated by Engage Cymru with funding from the Arts Council of Wales.