Wales Area Group Meetings

Mid Wales Area Group Zoom meeting: Wednesday 24 June, 10:00 am – 11.30 am

Hosted by Rachel Dunlop, Area Group Rep for Mid Wales this meeting will focus on how creative practitioners have adapted their practice in response to Covid-19 and include contributions from Amanda Trubshaw, Aberystwyth Arts Centre including an update on Criw Celf, Eleanor Davies on I’m Thinking of You postcard project and an interactive postcard workshop with artists Becca Thomas and Clare Charles.  Louise Wright and Cerys Thomas from Arts Council of Wales will give an update from ACW and on the Creative Learning Through the Arts programme.   

North Wales Area Group Zoom meeting: Thursday 9 July, 11:00 am – 12.30 pm

Hosted by Rachel Dunlop, Area Group Rep for Mid Wales this meeting will focus on how creative practitioners have adapted their practice in response to Covid-19 and include contributions from Amanda Trubshaw, Aberystwyth Arts Centre including an update on Criw Celf, Eleanor Davies on I’m Thinking of You postcard project and an interactive postcard workshop with artists Becca Thomas and Clare Charles.  Louise Wright and Cerys Thomas from Arts Council of Wales will give an update from ACW and on the Creative Learning Through the Arts programme.   

South Wales Area Group Zoom meeting: Thursday 16 July, 11:00 am – 12:30 pm

Hosted by Engage Cymru, the meeting will include contributions from Louise Tolcher-Goldwyn, South Wales Area Rep and Senior Education Officer at Llantarnam Grange Arts Centre; Megan Leigh, Mission Gallery sharing her learning from the Extend leadership programme around diversity and equality plus Cerys Thomas, Arts Council of Wales.  

All meetings will be conducted through Zoom. They are free to attend for Engage members and non-members, but numbers will be limited so early booking is advised. 

Please contact Angela Rogers, Engage Cymru Coordinator for any further information cymru@engage.org


Cyfarfod Zoom Grŵp Ardal Canolbarth Cymru: Mercher 24 Mehefin 10:00 am – 11:30 am    

Llywyddir y cyfarfod gan Rachel Dunlop, Cynrychiolydd Grŵp Ardal y Canolbarth a bydd yn canolbwyntio ar sut mae ymarferwyr creadigol wedi addasu eu hymarfer mewn ymateb i Covid-19 ac yn cynnwys cyfraniadau gan Amanda Trubshaw, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gyda diweddariad ar Criw Celf, Eleanor Davies ar brosiect cardiau post Rwy’n Meddwl Amdanat Ti a gweithdy cardiau post rhyngweithiol gyda’r artistiaid Becca Thomas a Clare Charles.  Bydd Louise Wright a Cerys Thomas o Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhoi diweddariad gan ACW ac ar y rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau.

Cyfarfod Zoom Grŵp Ardal Gogledd Cymru: Iau 9 Gorffennaf, 11:00 am – 12:30 pm

Llywyddir y cyfarfod gan Engage Cymru, a bydd yn cynnwys cyfraniadau gan Steffan Jones-Hughes, Oriel Davies; y Cynrychiolydd Ardal Mai Thomas a’r Llysgennad Celf ar gyfer Prosiect y Ddaear ynghyd â’r Ymddiriedolwr Engage Bethan Page ar Balasau Hwyl. Bydd Louise Wright ac Iolo Williams o Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhoi diweddariad cyffredinol ar ACW ac ar Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau.

Cyfarfod Zoom Grŵp Ardal De Cymru: Iau 16 Gorffennaf, 11:00 am – 12:30 pm

Llywyddir y cyfarfod gan Engage Cymru, a bydd yn cynnwys cyfraniadau gan Louise Tolcher-Goldwyn, Cynrychiolydd Ardal De Cymru ac Uwch Swyddog Addysg yng Nghanolfan Celfyddydau Llantarnam Grange; Megan Leigh o Oriel Mission yn rhannu’r hyn a ddysgodd ar raglen arweinyddiaeth Extend ynghylch amrywiaeth a chydraddoldeb a Cerys Thomas, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Caiff yr holl gyfarfodydd eu cynnal drwy Zoom. Maen nhw am ddim i aelodau o Engage a phobl nad ydyn nhw’n aelodau, ond bydd niferoedd yn gyfyngedig felly argymhellir eich bod yn cadw eich lle’n gynnar.

Cysylltwch ag Angela Rogers, Cydlynydd Engage Cymru am ragor o wybodaeth cymru@engage.org