Wythnos Celf i Blant 2019

Cynhelir Wythnos Celf i Blant ar draws y DU rhwng dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 16 Mehefin 2019.

Mae Wythnos Celf i Blant ar agor i leoliadau o bob math a maint ddyfeisio a chofrestru digwyddiadau yn y celfyddydau gweledol i blant a theuluoedd – o amgueddfeydd ac orielau, llyfrgelloedd, neuaddau cymunedol ac ysgolion, i artistiaid a gwneuthurwyr unigol.

Mae’n gyfle gwych i annog teuluoedd, plant a phobl ifanc i ymweld â lleoliadau lleol a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, creadigol na fyddant o bosib wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen – yn enwedig grwpiau a allai fod yn newydd i’ch lleoliad. Yn 2018 cymerodd dros 14,000 ran yn Wythnos Celf i Blant ar draws y DU. Roedd 58% o’r cyfranogwyr yn eu gweithgaredd yn ymweld am tro cyntaf â’r lleoliadau, ac roedd 40% o’r cyfranogwyr yn gynulleidfaoedd cwbl newydd i’r celfyddydau.

Bydd y 40 lleoliad, artist neu wneuthurwr unigol cyntaf i gofrestru digwyddiadau’n derbyn £50 o gyllid cychwynnol i gefnogi eu digwyddiad. Caiff yr holl ddigwyddiadau a gofrestrir adnoddau i helpu i gynllunio a hyrwyddo eu gweithgareddau, cymorth gyda chyhoeddusrwydd a sticeri Wythnos Celf i Blant i’w dosbarthu ar y dydd.

Bydd cofrestru’n agor ddydd Mawrth 23 Ebrill 2019 ac ar agor tan ddydd Gwener 24 Mai 2019.

Caiff Wythnos Celf i Blant ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol Addysg Orielau, a chaiff gefnogaeth yn 2019 gan Gymdeithas y Celfyddydau ac Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte.

This event is open to the public.