FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Engaging with older people - Cymraeg

2010-11

Yn ystod 2010 a 2011, bu Engage Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda:

Gwasanaeth Celfyddydau a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych; Llyfrgell a Chanolfan Celfyddydau’r Rhyl; Canolfan Grefft Rhuthun a chyfranogwyr hŷn yn dioddef o ddementia, ynghyd â’u gofalwyr teuluol. Artist y prosiect oedd Jan Gardner.
Astudiaeth achos i ddilyn

Gwasanaeth Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor Sir y Fflint; Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles; preswylwyr Llys Eleanor Xtra Care Housing a Theatr Clwyd. Artist y prosiect oedd Felicity Owens.
Astudiaeth achos i ddilyn

Dysgu Gydol Oes Cyngor Bwrdeistref Sir Merthyr Tudful, Mentro Allan, Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Cyfarthfa, Cymdeithas Alzheimers (cangen Merthyr Tudful). Roedd cyfranogwyr yn cynnwys pobl hŷn a ddynodwyd gan Gymdeithas Alzheimers Merthyr, ynghyd â’u ‘cyfeillion’. Artist y prosiect oedd Alice Briggs.
Astudiaeth achos i ddilyn

Cyngor Sir Penfro drwy’r Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn, Fforwm 50+ Sir Benfro, Oriel Y Parc, Tyddewi, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,  Ysgol Dewi Sant. Artist y prosiect oedd Helen Astley.
Lawrlwytho astudiaeth achos

Lawrlwytho’r adroddiad ymchwil llawn.

 

Engaging with older people - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA