FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Engaging with older people - Cymraeg

2011-12

Prosiectau 2011-2012

Yn ystod 2011 a 2012, parhaodd Engage Cymru i ddatblygu ymarfer gorau mewn orielau drwy ymgysylltu â phobl wedi’u hynysu’n gymdeithasol, gyda phwyslais ar y celfyddydau ac iechyd, gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Oriel Wrecsam, Celfyddydau Gogledd Cymru a’r Grŵp Rhanddeiliaid Iechyd a Lles.

Ym mis Gorffennaf 2011, trefnodd Engage Cymru ddau seminar ‘Orielau, y Celfyddydau ac Iechyd’.

Newydd! Adroddiad: Gweithgaredd Celf mewn Unedau Asesu Iechyd Meddwl yr Henoed

Gyda chyflwyniad gan Tim Joss, Cyfarwyddwr Sefydliad Rayne.

"Mae’r adroddiad hwn yn bwysig. Efallai fod ei uchelgais yn ddiymhongar ond mae’r gwaith yn cynnig y posibilrwydd deniadol y gallai ymyriadau celfyddydol wneud gwelliannau gwirioneddol ym mywydau meddyliol llawer o bobl hŷn." 
- Tim Joss, Medi 2012

Lawrlwytho’r ddogfen
Saesneg
Cymraeg

 

Engaging with older people - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA