Home > Projects > Older people, arts and health > Engaging with older people - Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook
Engaging with older people - Cymraeg

Prosiectau arloesol gyda Phobl Hŷn gan engage Cymru

Rhwng 2009 a 2012 trefnodd engage Cymru 11 o brosiectau pellgyrhaeddol ar draws Cymru, yn canolbwyntio ar bobl hŷn mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd, cartrefi gofal ac orielau. Bwriad y prosiectau yw mynd i’r afael â llawer o’r heriau y mae pobl hŷn yn eu hwynebu gan gynnwys unigrwydd ac ynysu cymdeithasol, fel yr amlygwyd yn y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru. Yn unol â’r Strategaeth, mae’r prosiectau wedi canolbwyntio ar herio stereoteipiau cymdeithasol am heneiddio a chynnig gweithgareddau cyfranogol gwerthfawr a difyr gan ddefnyddio orielau fel man cychwyn. Mae llawer o’r prosiectau wedi canolbwyntio ar bobl hŷn â dementia ac wedi’u cynnal mewn amrywiaeth o leoliadau.

Yn ei ragair ar gyfer ein hadroddiad gwerthuso mwyaf diweddar, dywedodd Tim Joss, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Rayne:

"Mae’r gwaith yn cynnig y posibilrwydd deniadol y gallai ymyriadau celfyddydol wneud gwelliannau gwirioneddol ym mywydau meddyliol llawer o bobl hŷn."

Yn dilyn ymweliad â phrosiect engage Cymru gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth:

"Gall [y celfyddydau gweledol] gael effaith gadarnhaol ar bobl sydd mewn lleoliad gofal iechyd, gan gynnig dull arall i bobl eu mynegi eu hunain."

Bydd engage Cymru yn parhau i weithio yn y maes pwysig hwn fel ymgynghorwr ar brosiect a gaiff ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau ac Iechyd gyda Phrifysgolion Bangor, Manceinion Fetropolitan a Newcastle â’r nod o gyfrannu at greu cymunedau cefnogol i ddementia drwy ymyriadau celf arloesol ar draws y DU, gan alluogi a meithrin newid diwylliant yn y gweithle.

 Ceir manylion am y prosiectau hyn ar y tudalennau hyn, ynghyd ag adroddiadau ymchwil ac astudiaethau achos. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag engage Cymru.

Seminarau y Celfyddydau mewn Iechyd 2011

Roedd y seminarau hyn yn rhannu canlyniadau dysgu o bartneriaethau engage Cymru ac orielau celf a phrosiectau iechyd gyda phobl hŷn, gan archwilio’r cyd-destun ehangach ac effaith creadigrwydd ar iechyd a lles.  Darllen mwy ...
Engaging with older people - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA