Home > Projects > Older people, arts and health > Arts and Health - Cymraeg > Penparcau Progressive Action Group
FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Arts and Health - Cymraeg

Penparcau Progressive Action Group

Bu Engage Cymru, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a Chymunedau yn Gyntaf Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth i ddyfeisio a chyflenwi prosiect cyfranogol gyda Grŵp Gweithredu Blaengar Penparcau, grŵp o oedolion yn gwella o strôc ac yn byw gyda nifer o anableddau.

Oriel ffotograffau

Roedd agwedd gymdeithasol y prosiect yr un mor bwysig â datblygu eu sgiliau creadigol. Gan weithio gyda thiwtoriaid o Ganolfan y Celfyddydau, datblygodd y grŵp sgiliau newydd mewn ffotograffiaeth, cerameg a thecstilau gyda’r bwriad o ddatblygu’r rhain ymhellach y tu hwnt i gyfnod y prosiect.

Creodd y grŵp sioe a ddangoswyd yng Nghanolfan y Celfyddydau ym mis Chwefror 2013. O ganlyniad i’w hagwedd ‘gallaf ei wneud e’ ysbrydoledig i ddysgu sgiliau heriol newydd, dyfarnwyd Gwobr Gwanwyn Age Cymru i’r grŵp mewn seremoni glodfawr ar 8 Chwefror 2013.

Cyhoeddir adroddiad llawn am y prosiect hwn yma maes o law.

PPAG

 

Penparcau Progressive Action Group project

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA