Home > Projects > Young people > Engaging with young people in Wales - Cymraeg > Engaging with the Welsh Baccalaureate Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Engaging with the Welsh Baccalaureate Cymraeg

Gyda Chymhwyster Bagloriaeth Cymru yn debygol o fod yn nodwedd barhaol yn system addysg Cymru a 70,000 o fyfyrwyr rhwng 14 a 19 oed yng Nghymru’n  astudio ar gyfer y cymhwyster, trefnodd engage Cymru ddwy seminar hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ystod 2012. Roedd y digwyddiadau hyn, a drefnwyd ar y cyd rhwng Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi ac Oriel Mostyn, Llandudno, yn canolbwyntio ar sut y gall orielau gyfrannu at y Fagloriaeth drwy gynnig rhaglenni a gweithgareddau perthnasol. Mae cydrannau allweddol o’r Fagloriaeth, gan gynnwys ‘Cymru, Ewrop a’r Byd’ yn arbennig o berthnasol i orielau yng Nghymru. Roedd y seminarau’n cynnwys cyflwyniadau gan Gydlynwyr Bagloriaeth Cymru o Gydbwyllgor Addysg Cymru a White Rook Projects. Helpodd y seminarau staff yr orielau ac artistiaid i ddeall sut i addasu rhaglenni addysg cyfredol a’u gwneud yn berthnasol i gwricwlwm y Fagloriaeth.

"[roedd y seminar yn cynnig] ... arweiniad clir a chryno i’r Fagloriaeth ynghyd â’r gallu i greu rhwydweithiau newydd i gael rhagor o wybodaeth a dealltwriaeth a chyflenwi Bagloriaeth Cymru.”

Darllenwch ragor am y seminarau a lawrlwytho adnoddau ar y dudalen digwyddiadau.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â cymru@engage.org. Bydd rhagor o fanylion ar gael yma maes o law.

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA