FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Arts and Health - Cymraeg

Wired!

Prosiect partneriaeth rhwng Engage Cymru, Oriel Myrddin, Gofal Celf, Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl a’r artist Julia Griffiths-Jones. Gweithiodd oedolion sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac sy’n gwella o broblemau iechyd meddwl am ddeg wythnos yn cynllunio ac yn creu cerfluniau rhyfeddol o wifren a gweithiau celf yn tynnu ar themâu’r arddangosfeydd yn yr oriel. Creodd y grŵp eu harddangosfa eu hunain a ddangoswyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Cafwyd llawer o ganlyniadau ac effeithiau cadarnhaol yn sgil y prosiect hwn. Mae un cyfranogwr nawr yn gweithio gydag Oriel Myrddin yn wirfoddol fel technegydd cynorthwyol. Gwnaeth llawer o’r cyfranogwyr sylwadau am werth y prosiect i’w lles.

"I bobl â phroblemau iechyd meddwl, gall y dychymyg fod yn beth peryglus. Ond roedd gweithio gyda gwifren a bod mewn grŵp fel hwn yn ei wneud yn lle diogel i ddychmygu, roedd yn canolbwyntio’r egni”
- Cyfranogwr

Gallwch ddarllen mwy am y prosiect ar y Blog Wired! http://wiredorielmyrddin.wordpress.com/

 Bydd adroddiad llawn o’r prosiect yn cael ei gyhoeddi yma maes o law.

Wired

Cyfranogwr yn gweithio gyda gwifren

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA