FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Oedolion ifanc sy n Ofalwyr

Yn ystod 2012-2013 mae Engage Cymru wedi peilota dau brosiect oriel strategol gydag oedolion ifanc sy’n ofalwyr. Yr amcanion fu datblygu cyfleoedd creadigol a chymdeithasol i ofalwyr, yn ogystal â helpu i adeiladu gallu orielau i weithio gyda chynulleidfaoedd newydd. Bydd canlyniadau dysgu’r prosiect yn helpu i ddatblygu Strategaethau Gofalwyr yng Nghymru.

Yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd, bu gofalwyr ifanc yn gweithio gyda’r artist / animeiddiwr Gerald Conn i ddod â lluniau o gasgliad parhaol yr Amgueddfa’n fyw drwy animeiddio. Caiff y gwaith animeiddio ei ddangos ochr yn ochr â’r darnau gwreiddiol yn yr orielau yn ddiweddarach eleni. Bydd  rhagor o fanylion yma yn fuan.

Bu Oriel Davies a’r artist Blue MacAskill yn gweithio gyda gofalwyr ifanc ym Mhowys drwy amrywiaeth o gyfleoedd wedi’u hanelu at gynyddu eu hyder a’u sgiliau creadigol, gan gynnwys creu gweithiau celf wedi’u hysbrydoli gan yr Artist Preswyl Antonia Dewhurst a’i phrosiect 'Tŷ Unnos'; ymweld ag orielau eraill; cyfrannu at drafodaethau gydag artistiaid yn y digwyddiad Porthol Gwe Analog, ymweld ag oriel Blue yn ogystal â datblygu sgiliau lluniadu bywyd.

Oriel ffotograffau

Bydd astudiaethau achos i’w gweld yma yn fuan.


 

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA